3 சென்டில் 3 BHK (கீழ் / மாடி) வீடு விற்பனைக்கு

Rs.55,00,000

Published on: January 10, 2024
Location Sokkalingapuram Near
Cent 3
Sq.ft 1290
Face North
Bedrooms 3
Bathrooms 3

நமது இராஜபாளையத்தில், சொக்கலிங்காபுரம் அருகில்.

3 சென்டில் 3 BHK (கீழ் / மாடி) வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது.

வீடு அமைப்பு : 3 BHK (கீழ் – 2 BHK / மாடி – 1 BBS)
விலை : 55 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த சதுரடி : 1290
வீடு சதுரடி : 1500
முகம் : வடக்கு
பார்க்கிங் : Car, Bike வசதி உண்டு
தண்ணீர் : போர் மட்டும்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலம், வீடு
Bank Loan வசதி செய்து தரப்படும்

TOP