2 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு

Rs.26,00,000

Published on: April 14, 2023
Location Gopalapuram Near
Acer 2
Well No
Bore No
Current No
Sand Black Soil
Face West

நமது இராஜபாளையம், கோபாலபுரம் அருகில்.

2 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 ஏக்கர் விலை : 26 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : மேற்கு
மண் : கரிசல்
மின்சாரம் : இல்லை
வசதிகள் : கிணறு, போர் – இல்லை

TOP