80 சென்டில் தரிசு நிலம் விற்பனைக்கு

Rs.55,000

Published on: June 26, 2024
Location Mottamalai to Pillaiyarkulam Near
Cent 90
Well No
Bore No
Current No
Sand Red Soil
Face South

நமது இராஜபாளையம், மொட்டைமலை டு பிள்ளையார்குளம், சத்யா பள்ளி அருகில்.

80 சென்டில் தரிசு நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 55 ஆயிரம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : தெற்கு
மண் : செம்மண்
வசதிகள் : மின்சாரம், கிணறு – இல்லை
ரோடு : மெயின் ரோடு

TOP