5.25 ஏக்கர் தரிசு நிலம் விற்பனைக்கு

Rs.90,00,000

Published on: May 7, 2023
Location Sankarankovil Near
Acer 5.25
Well No
Current No
Sand Red Soil
Face West

நமது சங்கரன்கோவில் டு திருநெல்வேலி மெயின் ரோட்டில்.

குருக்கள்பட்டி அருகில் 5.25 ஏக்கர் தரிசு நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 ஏக்கர் விலை : 90 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
விவசாயம் : இல்லை
முகம் : மேற்கு
மின்சாரம் : இல்லை
கிணறு : இல்லை
மண் : செம்மண்

TOP