4.65 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.7,00,000

Published on: June 24, 2024
Location Chathirapatti (Attai Mill Mukku Road) Near
Cent 4.65
Sq.ft 2027
Face North

நமது இராஜபாளையம், சத்திரப்பட்டி – சட்டிகிணறு ஆறுமுக மில் அருகில்.

4.65 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 7 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : வடக்கு (42 x 48.25)
ரோடு : 20 அடி

TOP