6 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.3,00,000

Published on: September 10, 2023
Location Attai Mill Mukku Road Near
Cent 6
Sq.ft 2616
Face South

நமது இராஜபாளையம், சத்திரப்பட்டி (அட்டைமில் முக்கு) விரைவில் வரக்கூடிய 4 வழி சாலைக்கு மிக (100 மீட்டர்) அருகில்.

6 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 3 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : தெற்கு (36 x 72)
ரோடு : 4 வழி சாலை, 26 அடி

TOP