4.80 சென்டில் 2 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு

Rs.5,10,000

Published on: September 10, 2023
Location Kalangaperi Near
Cent 4.80
Sq.ft 2093
Face North

நமது இராஜபாளையம், கலங்காப்பேரி (புதூர்) அருகில்.

4.80 சென்டில் 2 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 5.10 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் :
வடக்கு (35 x 60)

TOP