5.50 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.3,00,000

Published on: October 7, 2023
Location Kalangaperi Near
Cent 5.50
Sq.ft 2398
Face South and East

நமது இராஜபாளையம், கலங்காப்பேரி (மூகாம்பிகை கோவில்) அருகில்.

5.50 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 3 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் :
தெற்கு மற்றும் கிழக்கு (43.50 x 55) – Corner Plot

 

TOP