5 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.2,60,000

Published on: February 2, 2024
Location Ponnagaram Near
Cent 5
Sq.ft 2180
Face North and East

நமது இராஜபாளையம், பொன்னகரம் – டீச்சர்ஸ் காலனி பருப்பு கம்பெனியின் கீழ்புறம்.

5 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 2.60 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் :
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு

ரோடு : 20, 18 அடி

TOP