3.65 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.3,25,000

Published on: September 22, 2023
Location S.Ramalingapuram Near
Cent 3.65
Sq.ft 1585
Face North and West

நமது இராஜபாளையம், S.ராமலிங்கபுரம் அருகில்.

3.65 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 3.25 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : வடக்கு மற்றும் மேற்கு (40 x 39.75)

TOP