4 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.5,25,000

Published on: September 10, 2023
Location Thendral Nagar Near
Cent 4
Sq.ft 1744
Face North

நமது இராஜபாளையம், தென்றல் நகர் (பாலாஜி நகர்) அருகில்.

4 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 5.25 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : வடக்கு (33.25 x 52.75)

TOP