4.33+3.50+3.50+4.60 சென்டில் 4 காலி மனைகள் விற்பனைக்கு

Rs.8,50,000

Published on: December 9, 2023
Location Thendral Nagar Near
Cent 4.33, 3.50, 3.50, 4.60
Plots 4
Face North and East

நமது இராஜபாளையம், தென்றல் நகர் (செண்பக தோப்பு மெயின் ரோட்டின் மேல்).

4.33 + 3.50 + 3.50 + 4.60 சென்டில் 4 காலி மனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 8.50 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : வடக்கு, கிழக்கு
ரோடு : மெயின் ரோடு மற்றும் 15 அடி

TOP