3 சென்டில் 6 காலி மனைகள் விற்பனைக்கு

Rs.2,50,000

Published on: December 23, 2023
Location Thiruvalluvar Nagar (Maruthu Nagar) Near
Cent 3
Plots 6
Face North, South, West

நமது இராஜபாளையம், திருவள்ளுவர் நகர் (மருது நகர் – குழந்தைகள் காப்பகம் அருகில்).

3 சென்டில் 6 காலி மனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 2.50 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு – Corner Plots (30 x 43.50)
ரோடு : 20 மற்றும் 16 அடி

TOP