4.65 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.2,00,000

Published on: March 11, 2023
Location Thiruvalluvar Nagar Near
Cent 4.65
Sq.ft 2030
Face North and East

நமது இராஜபாளையத்தில், திருவள்ளுவர் நகர் (வெடி நிறுவனம் பின்புறம்).

4.65 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 2 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : வடக்கு மற்றும் கிழக்கு – கார்னர் பிளாட் (35 x 58)
ரோடு : 18 அடி

TOP