3.30 சென்டில் 4 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு

Rs.1,00,000

Published on: October 20, 2023
Location Vettai Perumal Koil (Kuppai Kidangu) Near
Cent 3.30
Plots 4
Face East

நமது இராஜபாளையம், வேட்டை பெருமாள் கோவில் (குப்பை கிடங்கு) அருகில்.

3.30 சென்டில் 4 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 1 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் :
கிழக்கு
ரோடு : 20 அடி

TOP