விளம்பரம் செய்ய

அன்பு விளம்பரதாரர்களுக்கு,

Rajapalayam Properties தினசரி ஆயிரக்கணக்கான வாசகர்களால் பார்க்கப்படும் ரியல் எஸ்டேட், கட்டுனர்கள் மற்றும் கடன் வசதி தொடர்பான சேவைகளை வழங்கும் இணையத்தளம் ஆகும். இதில் கீழ்க்கண்ட தகவல்கள் மூலம் உங்களது விளம்பரம் படங்களை எங்கள் பக்கங்களில் காட்சிப்படுத்தி உங்களது வாடிக்கையாளர்களையும், வியாபாரத்தையும் பெருகி கொள்ள ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாகும், இதன் மூலம் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். மேலும் தகவல்களுக்கு கீழ்கண்ட தொடர்பு எண்கள் மூலம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டுகிறோம், விளம்பர படங்கள் கீழ்காணும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். விளம்பர படங்கள் டிசைன் வேலை கிடையாது. (*நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது)

தொடர்பு எண் : +91–9677848416 ;  மின்னஞ்சல் முகவரி: rajapalayamproperties@gmail.com

விளம்பரப்படுத்தும் இடம் குறைந்த பட்சம் வெளியிடும் காலம்  1 மாதத்திற்கு தொகை
முகப்பு – Home Page
பேனர் விளம்பரம் (Banner Advt – 1200 x 300) – தலைப்புப் பகுதி (Top page + Link to your Website) 1 மாதம் Rs. 1500/- Per Month
3 மாதம் Rs. 1250/- Per Month
6 மாதம் Rs. 1000/- Per Month
12 மாதம் Rs. 750/- Per Month
கட்டுனர்கள் – Page
பேனர் விளம்பரம் (Banner Advt – 1920 x 1200) – தலைப்புப் பகுதி (Top page + Link to your Website) 1 மாதம் Rs. 1000/- Per Month
3 மாதம் Rs. 800/- Per Month
6 மாதம் Rs. 500/- Per Month
12 மாதம் Rs. 350/- Per Month
கடன் வசதி – Page
பேனர் விளம்பரம் (Banner Advt – 1920 x 1200) – தலைப்புப் பகுதி (Top page + Link to your Website) 1 மாதம் Rs. 1200/- Per Month
3 மாதம் Rs. 1000/- Per Month
6 மாதம் Rs. 750/- Per Month
12 மாதம் Rs. 500/- Per Month
தொடர்பு – Page
பேனர் விளம்பரம் (Banner Advt – 1920 x 1200) – தலைப்புப் பகுதி (Top page + Link to your Website) 1 மாதம் Rs. 500/- Per Month
3 மாதம் Rs. 400/- Per Month
6 மாதம் Rs. 300/- Per Month
12 மாதம் Rs. 250/- Per Month
பதிவு செய்ய – Post
நீங்கள் விற்க நினைக்கும் உங்கள் Properties-ஐ படங்களுடன் எங்கள் பக்கத்தில் பதிவு செய்ய 1 வருடம் Rs. 1000/- Per Year
வாடகை விட நினைக்கும் உங்கள் Properties-ஐ படங்களுடன் (அ) இல்லாமல் எங்கள் பக்கத்தில் பதிவு செய்ய 1 மாதம் Rs. 250/- Per Month
ஒத்திக்கு விட நினைக்கும் உங்கள் Properties-ஐ படங்களுடன் (அ) இல்லாமல் எங்கள் பக்கத்தில் பதிவு செய்ய 1 மாதம் Rs. 250/- Per Month

TOP