3 ஏக்கர் 40 சென்ட் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.50,000

Published on: December 21, 2021
Location K.Thottiyapatti Near
Cent 3 Acer 40 Cent
Sq.ft 148104
Face West

நமது இராஜபாளையத்தில், K.தொட்டியபட்டி அருகில்.

3 ஏக்கர் 40 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

விலை / சென்ட் : 50 Thousands / Cent (Negotiable)
மொத்த சென்ட் : 3 ஏக்கர் 40 சென்ட்
மொத்த சதுரடி : 148104
முகம் : மேற்கு

TOP