3 சென்டில் 2 BHK புதிய வீடு விற்பனைக்கு

Rs.53,00,000

Published on: February 3, 2024
Location Ponnagaram Near
Cent 3
Sq.ft 1320
Face North
Bedrooms 2
Bathrooms 3

நமது இராஜபாளையம், பொன்னகரம் – டீச்சர்ஸ் காலனி அருகில்.

3 சென்டில் 2 BHK புதிய வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது.

விலை : 53 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)

வீடு அமைப்பு : 2 BHK
மொத்த சதுரடி : 1320 (22 x 60)
வீடு சதுரடி : 1150
முகம் : வடக்கு
பார்க்கிங் : Car, Bike வசதி உண்டு
தண்ணீர் : போர், நல்ல வசதி உண்டு
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலம், வீடு
Bank Loan வசதி செய்து தரப்படும்

TOP