12 + 6.50 சென்டில் 2 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு

Rs.5,85,000

Published on: January 3, 2023
Location Kalangaperi Near
Cent 12, 6.50
Sq.ft 5232, 2834
Face North, West & North

நமது இராஜபாளையம், கலங்காப்பேரி அருகில்.

12 + 6.50 சென்டில் 2 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 5.85 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் :
வடக்கு, மேற்கு மற்றும் வடக்கு – Corner Plot

TOP