3 முதல் 5 சென்ட் பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு

Rs.8,10,000

Published on: December 18, 2021
Location Thendral Nagar Near
Cent 3 to 5
Sq.ft
Face North & South

நமது இராஜபாளையத்தில், தென்றல் நகர் அருகில்.

3 முதல் 5 சென்ட் வரை பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 8.10 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : வடக்கு, தெற்கு
நிலம் : DTCP அங்கீகரிக்கப்பட்டது

TOP