4 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு

Rs.7,00,000

Published on: September 24, 2022
Location Attai Mill Mukku Road Near
Cent 4.50(2), 9.25, 10.35
Plots 4
Sq.ft
Face South, North, West

நமது இராஜபாளையம், சத்திரப்பட்டி (அட்டைமில் முக்கு) மெயின் ரோட்டில்.

4.50 + 4.50 + 9.25 + 10.35 சென்டில் 4 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

விரைவில் வரக்கூடிய 4 வழி சாலைக்கு அருகில்

மொத்தம் பிளாட்டுகள் : 4
1 சென்ட் விலை
: 7 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : தெற்கு, வடக்கு, மேற்கு
ரோடு : மெயின் ரோடு + 20 அடி + 16 அடி

TOP