13 சென்ட் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.3,00,000

Published on: December 20, 2021
Location Thendral Nagar Near
Cent 13
Sq.ft 5663
Face North

நமது இராஜபாளையத்தில், தென்றல் நகர் அருகில்.

13 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 3 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : வடக்கு
ரோடு : 20 அடி

TOP