38 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.6,50,000

Published on: April 15, 2022
Location Sivakasi Near
Cent 38 (19 + 19)
Sq.ft 16552
Face North

நமது சிவகாசி, சாட்சியாபுரம் அருகில்.

38 சென்ட் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் to சிவகாசி செல்லும் பாதையில் (ரோடுக்கு மேல்)

1 சென்ட் விலை : 6.50 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : வடக்கு
நிலம் : அங்கீகரிக்கப்பட்டது

TOP