8.25 சென்டில் குடோன் விற்பனைக்கு

Rs.83,00,000

Published on: February 8, 2022
Location Rajapalayam Near
Cent 8.25
Sq.ft 3594
Face North
Godown 2

நமது இராஜபாளையம், சத்திரப்பட்டி அருகில்.

8.25 சென்டில் குடோன் கட்டிடம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

கட்டிட அமைப்பு : 2 குடோன்
விலை :
83 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த சதுரடி :
3594
கட்டிட சதுரடி :
3450
கட்டிட முகம் :
வடக்கு
1 குடோன் :
1656 சதுரடி (36 x 46)
முகம் :
கிழக்கு
2 குடோன் :
660 சதுரடி (30 x 22)
முகம் :
வடக்கு
அலுவலகம் அறை :
100 சதுரடி (10 x 10)
பார்க்கிங் :
Car, Bike வசதி உண்டு
தண்ணீர் :
போர் மட்டும்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலம், கட்டிடம்
Bank Loan வசதி செய்து தரப்படும்

TOP