21 சென்ட் 5 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு

Rs.80,000

Published on: November 20, 2021
Location Chathirapatti (Attai Mill Mukku Road) Near
Cent 21 Above
Sq.ft  –
Face North, East & West

நமது இராஜபாளையத்தில், அட்டைமில் முக்கு to ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ரோடு அருகில்.

21 சென்டுக்கு மேல் 5 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

விரைவில் வரக்கூடிய 4 வழி சாலைக்கு மிக அருகில்

மொத்த பிளாட்டுகள் : 25 Plots
விற்பனை பிளாட்டுகள் : 5 Plots
1 சென்ட் விலை : 80 ஆயிரம் முதல் 1.50 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
1 பிளாட்டு : 21 சென்ட்க்கு மேல்
முகம் : வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு (Corner Plots)

TOP