3.50 சென்ட் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.10,25,000

Published on: December 21, 2021
Location Jeya Anand Theater Near
Cent 3.50
Sq.ft 1633
Face North & East

நமது இராஜபாளையம், ஜெய ஆனந்த் தியேட்டர் அருகில்.

3.50 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 10.25 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த சதுரடி : 1633
முகம் : வடக்கு மற்றும் கிழக்கு (Corner Plot)

TOP