82 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.95,000

Published on: February 7, 2022
Location Dhalavaipuram Near
Cent 82
Sq.ft 35719
Face South & West

நமது இராஜபாளையம், தளவாய்புரம் (செல்லும் நெடுஞ்சாலை) அருகில்.

82 சென்ட் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 95 ஆயரம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த சதுரடி : 35719
முகம் : தெற்கு மற்றும் மேற்கு
இடம் : தோப்பு (அ) பிளாட்டுக்கு ஏற்றது
நிலம் : அங்கீகரிக்கப்பட்டது

TOP