25 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.2,20,000

Published on: January 26, 2022
Location Sivakasi Near
Cent 25
Sq.ft 10,905
Face North & West

நமது சிவகாசி, அய்ய நாடார் ஜானகி கல்லூரி அருகில்.

25 சென்ட் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 2.20 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த சதுரடி : 1802 (121.5 x 89.75)
முகம் : வடக்கு மற்றும் மேற்கு (Corner Plot)
நிலம் : அங்கீகரிக்கப்பட்டது

TOP