3.50 சென்ட் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.10,00,000

Published on: December 21, 2021
Location Sokkar Kovil Near
Cent 3.50
Sq.ft 1525
Face North

நமது இராஜபாளையத்தில், சொக்கர் கோவில் அருகில்.

3.50 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 10 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த சதுரடி : 1525 (15 x 100)
முகம் : வடக்கு

TOP