36.50 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.3,00,000

Published on: December 9, 2022
Location Karivalamvandanallur Near
Cent 36.50
Sq.ft 15914
Face East and North

நமது கரிவலம்வந்தநல்லூர் to பருவக்குடி மெயின் ரோட்டில்.

36.50 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 3 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த சதுரடி : 15914
முகம் : கிழக்கு, வடக்கு (120 x 132)
ரோடு : மெயின் ரோடு (NH), 8 அடி

TOP