2.06 முதல் 3 சென்ட் வரை 4 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு

Rs.1,85,000

Published on: August 12, 2023
Location Mottamalai Near
Cent 2.06 to 3
Plots 4
Face North and South

நமது இராஜபாளையத்தில், மொட்டைமலை (அகதிகள் முகாம்) அருகில்.

2.06 முதல் 3 சென்ட் வரை 4 பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 1.85 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த பிளாட்டுகள் : 4
முகம் : வடக்கு – 2 பிளாட், தெற்கு – 2 பிளாட்

TOP