5.75 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.7,00,000

Published on: May 10, 2022
Location Thendral Nagar Near
Cent 5.75
Sq.ft 2505
Face East

நமது இராஜபாளையத்தில், தென்றல் நகர் (ராம் நகர்) அருகில்.

5.75 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 7 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : கிழக்கு (41 x 61)
ரோடு : 20 அடி

TOP