1.80 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு

Rs.52,00,000

Published on: January 17, 2022
Location Gopalapuram Near
Acer 1.80
Well No
Current No
Bore Yes
Sand Red Soil
Face North

நமது இராஜபாளையம், கோபாலபுரம் அருகில்.

1.80 (90 + 90) ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

மொத்த விலை : 52 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த ஏக்கர் : 1.80 (90 + 90)
முகம் : வடக்கு
மண் : செம்மண்
மின்சாரம் : இல்லை
வசதிகள் : கிணறு – இல்லை, போர் – உண்டு

TOP