4 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு

Rs.26,00,000

Published on: January 12, 2022
Location Karivalam Near
Acer 4
Well Yes
Motor Yes
Current Free
Face East & South

நமது கரிவலம், கோமதிமுத்துபுரம் (சிவகிரி ரோடு) அருகில்.

4 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

மொத்த விலை : 26 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த ஏக்கர் : 1.50 + 2.50
முகம் : கிழக்கு, தெற்கு
மின்சாரம் : இலவசம்
வசதிகள் : கிணறு, மோட்டார் உண்டு – பாத்தியம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலம்

TOP