5.19 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு

Rs.74,00,000

Published on: December 7, 2022
Location Kalingapatti Near
Acer 5.19
Well Yes
Current Yes
Sand Black Soil
Face North, East, South

நமது கலிங்கப்பட்டி to கோவில்பட்டி செல்லும் மெயின் ரோட்டில்.

5.19 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 ஏக்கர் விலை : 74 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
விவசாயம் : இல்லை
முகம் : வடக்கு, கிழக்கு, தெற்கு
மின்சாரம் : உண்டு
கிணறு : உண்டு
மண் : கரிசல்

TOP