1 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு

Rs.16,00,000

Published on: January 16, 2022
Location Karivalam Near
Acer 1
Well No
Motor No
Current No
Sand Red Soil
Face East

நமது இராஜபாளையம் டு கரிவலம், P.ரெட்டியபட்டி அருகில்.

1 ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 ஏக்கர் விலை : 16 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த ஏக்கர் : 1
முகம் : கிழக்கு
மண் : செம்மண்
மின்சாரம் : இல்லை
வசதிகள் : கிணறு, மோட்டார் – இல்லை
நிலம் : அங்கீகரிக்கப்பட்டது

TOP