10, 15.25, 24.75 சென்டில் 3 மனைகள் விற்பனைக்கு

Rs.2,75,000

Published on: May 14, 2023
Location Chathirapatti (Attai Mill Mukku Road) Near
Cent 10, 15.25, 24.75
Plots 3
Sq.ft
Face North and South

நமது இராஜபாளையம், சத்திரப்பட்டி (அட்டைமில் முக்கு) அருகில்.

10, 15.25, 24.75 சென்டில் 3 காலி மனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

விரைவில் வரக்கூடிய 4 வழி சாலைக்கு மிக அருகில்

மொத்தம் காலி மனைகள் : 3
1 சென்ட் விலை
: 2.75 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : தெற்கு மற்றும் வடக்கு (மூன்று பக்க பாதை வசதி)
ரோடு : 4 வழி சாலை, 20, 16,

TOP