2.75, 3, 3.50 சென்டில் 3 காலி மனைகள் விற்பனைக்கு

Rs.5,00,000

Published on: February 11, 2024
Location New Bus Stand Near
Cent 2.75, 3, 3.50
Plots 3
Face North and East

நமது இராஜபாளையம், புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில்.

2.75, 3, 3.50 சென்டில் 3 காலி மனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 5 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் :
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு

ரோடு : 23, 20 அடி

TOP