1.67 முதல் 4.66 சென்ட் வரை பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு

Rs.2,25,000

Published on: December 17, 2021
Location Chathirapatti (Attai Mill Mukku Road) Near
Cent 1.67 to 4.66
Sq.ft  –
Face North & South

நமது இராஜபாளையத்தில், அட்டை மில் முக்கு ரோடு அருகில்.

1.67 முதல் 4.66 சென்ட் வரை DTCP அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிளாட்டுகள் விற்பனைக்கு உள்ளது.

விரைவில் வரக்கூடிய 4 வழி சாலைக்கு மிக அருகில்

1 பிளாட்டு : 1.67 to 4.66 Cent
விலை / சென்ட் : 2.25 Lakhs / Cent (Negotiable)
முகம் : வடக்கு மற்றும் தெற்கு
நிலம் : DTCP அங்கீகரிக்கப்பட்டது

TOP