9.50 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.4,00,000

Published on: November 15, 2023
Location K.Thottiyapatti (Alagapuri) Near
Cent 9.50
Sq.ft 4152
Face South

நமது இராஜபாளையம், (அன்னப்ப ராஜா பள்ளி) அழகாபுரி அருகில்.

9.50 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 4 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : தெற்கு (48.50 x 85.50)
ரோடு : 15 அடி

TOP