11 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு

Rs.5,00,000

Published on: November 9, 2023
Location Kalangaperi Near
Cent 11
Sq.ft 4796
Face East

நமது இராஜபாளையம், கலங்காப்பேரி பஸ் ஸ்டாப் அருகில்.

11 சென்டில் காலி மனை விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 5 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
முகம் : கிழக்கு (67 x 71)
ரோடு : 20 அடி

TOP