3 சென்டில் 1 பிளாட் விற்பனைக்கு

Rs.1,85,000

Published on: August 12, 2023
Location Mottamalai Near
Cent 3
Sq.ft 1323
Face South

நமது இராஜபாளையத்தில், மொட்டைமலை (அகதிகள் முகாம்) அருகில்.

3 சென்டில் 1 பிளாட் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 1.85 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த சதுரடி : 1323
முகம் : தெற்கு (36.25 x 36.50)

TOP