6.50 (5.85 + 0.38 + 0.25) ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு

Rs.25,00,000

Published on: January 26, 2024
Location Gopalapuram Near
Acer 6.50
Well 1
Bore No
Current No
Sand Black Soil
Face South and West

நமது இராஜபாளையம், கோபாலபுரம் அருகில்.

6.50 (5.85 + 0.38 + 0.25) ஏக்கர் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 ஏக்கர் விலை : 25 லட்சம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
மொத்த ஏக்கர் : 5.85 + 0.38 + 0.25
முகம் : தெற்கு மற்றும் மேற்கு
மண் : கரிசல்
மின்சாரம் : இல்லை
வசதிகள் : கிணறு – உண்டு

TOP