68.50 சென்டில் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு

Rs.60,000

Published on: April 20, 2024
Location Karivalam (Paruvakudi) Near
Cent 68.50
Well No
Current No
Sand Black Soil
Face East

நமது பருவக்குடி டு கோவில்பட்டி, பாறைப்பட்டி மெயின் ரோடு அருகில்.

68.50 சென்டில் விவசாய நிலம் விற்பனைக்கு உள்ளது.

1 சென்ட் விலை : 60 ஆயிரம் (பேசுதலுக்கு உட்பட்டது)
குறிப்பு : இடம் பிரித்து தரப்படும்
முகம் : கிழக்கு
மண் : கரிசல்
வசதிகள் : கிணறு, மின்சாரம் – இல்லை
ரோடு : 25 அடி

TOP